Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2012-2018 v Anglii a mám pozastavené zdravotní pojištění v ČR u VZP, tedy všeobecné zdravotní pojišťovny. V září 2017 se mi narodila dcera, která má anglické i české občanství. Chtěla jsem se zeptat, jestli má nárok na zdravotní péči (pojištění) v ČR. Dále bych se chtěla zeptat, kdyby moje dcera žila dočasně (6 měsíců) v ČR u babičky, jestli by měla nárok na zdravotní péči po dobu, co bude v ČR a co je na to potřeba. Tamara

ODPOVĚĎ:
Podle § 2 zákona č. 84/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění, je pojištěncem fyzická osoba, která na území České republiky
a) má trvalý pobyt, pokud se na ni nevztahuje mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis EU regulující oblast sociálního zabezpečení a upravující příslušnost států ke zdravotnímu pojištění nebo je na základě mezinárodní smlouvy nebo předpisu EU příslušná k jejímu zdravotnímu pojištění Česká republika
b) nemá trvalý pobyt, jde-li o 1. osobu, k jejímuž zdravotnímu pojištění je na základě mezinárodní smlouvy nebo předpisu EU příslušná Česká republika nebo 2. osobu, na kterou se nevztahuje bod 1, pokud vykonává na území České republiky zaměstnání

Zdravotní pojištění je tedy ze zákona povinné pro všechny osoby s trvalým pobytem v České republice (bez ohledu na státní občanství). Na základě Vám uvedených informací předpokládám, že Vaše dcera nemá v České republice trvalý pobyt, jinak by za ni mulo být hrazeno zdravotní pojištění. Obecně platí základní pravidlo, že v kterékoliv době se na pojištěnou osobu z EU vztahují právní předpisy jen jednoho členského státu. Na Vás i Vaši dceru se tedy momentálně vztahují předpisy Spojeného království a jste zdravotně pojištěny pouze v Anglii. Souběžné zdravotní pojištění v České republice není možné. V České republice máte Vy i Vaše dcera nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Pro účely čerpání této péče při pobytu v České republice si můžete od své zahraniční pojišťovny nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card – EHIC).

Pokud byste chtěla, aby Vaše dcera měla při pobytu v České republice nárok na komplexní zdravotní péči, musela byste ji na dobu pobytu odhlásit z anglického zdravotního pojištění a přihlásit ke zdravotnímu pojištění v České republice. Informace, jaké formuláře a dokumenty k tomu budete potřebovat, Vám může poskytnout zdravotní pojišťovna, u které jste v České republice byla naposledy pojištěná.

Podle § 4a zákona o veřejném zdravotním pojištění rozhoduje o vzniku, trvání a zániku účasti na zdravotním pojištění osob uvedených v § 2 ve sporných případech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Na tuto instituci je možné se obrátit v případě nejasností či problémů s pojištěním v budoucnu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zdravotní pojištění dítěte narozeného v zahraničí - matka má české a zahraniční občanství