Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o informaci, zda je možné v probíhajícím soudním řízení podávat důkazní návrhy mezi jednotlivými soudními stáními. Tj. zaslat soudu dopis s návrhy, jaké podklady doporučuji vyžádat, aby při dalším stání už byly tyto důkazy zajištěny a neprodlužovalo se tak zbytečně celé soudní řízení (a tím nerostly náklady na advokátní zastoupení).

Může tyto návrhy soud zamítnout? A musí případně zamítnutí soudce odůvodnit? Může advokátka namítnout, že v rámci zachování principu spravedlnosti na důkazech trvám, pokud jsou důležité? Jde o soudní řízení o snížení výživného, které vyvolal otec dítěte. Mám více indicií, že otec dítěte pracuje v zahraničí (Německo) a že se odhlásil z placení českého sociálního a zdravotního pojištění. Ráda bych, aby soud tuto informaci ověřil, protože já jako prostý občan samozřejmě nemám možnost přístupu do databáze ČSSZ. Velmi Vám děkuji za odpověď. Jde mi spravedlnost vůči dítěti, kdy se otec snaží ze sebe dělat v ČR nemajetného a zadluženého, soudce na jakýkoliv fakt ústně sdělený otcem bez ověření přistoupí a neověřuje nic. Alena

ODPOVĚĎ:
Ano, účastník občanského soudního řízení je oprávněn označovat nové důkazy jak v rámci jednání před soudem, tak písemně (korespondenčně) před nařízením prvního jednání či mezi jednotlivými jednáními.
Soudu tak můžete napsat, jakých dalších důkazů se pro prokázání svých tvrzení dovoláváte (jste povinna tyto důkazy označit), jak vyplývá z § 120/1 Občanského soudního řádu.
V obecné rovině však platí, že Vaší povinností je nejen důkazy označit, ale také předložit soudu odpovídající důkazní prostředky (například listiny, navrhnout provedení výslechu konkrétních svědků apod.).
Pouze v případě, kdy nebudete objektivně schopna pro některý z důkazů opatřit odpovídající důkazní prostředek, a bude-li prokázání předmětné skutečnosti pro rozhodnutí soudu podstatné, bude možné, aby soud opatřil důkazní prostředek vlastní činností.
Je však nutné si uvědomit, že soud disponuje volnou úvahou o tom, jaké z navržených důkazů provede a jaké nikoli (§ 120/1 Občanského soudního řádu), tzn. že sice můžete ve svém návrhu uvést, že na opatření a provedení určitého důkazu trváte, soud však Vaším návrhem nebude nikterak vázán.
O tom, že soud některý z navržených důkazů neopatří či některý z označených důkazů neprovede není vydáváno žádné speciální usnesení (§ 167 a násl. Občanského soudního řádu), tzn. že toto své rozhodnutí nemusí soud nijak zvlášť odůvodňovat a proti tomuto rozhodnutí se zároveň nelze samostatně odvolat.
Úvahy, které soud vedly k neopatření některého z navržených důkazů či k neprovedení některého z označených důkazů, je soud povinen uvést v odůvodnění svého rozhodnutí (rozsudku či usnesení).
Pokud se účastník řízení domnívá, že soud nedostatečně zjistil skutkový stav věci či že soud jinak pochybil, a to právě na základě neprovedení některého z účastníkem navrhovaných důkazů, může se na tomto základě proti rozhodnutí soudu odvolat (§ 205/2 písm. b) či d) Občanského soudního řádu).
Z dotazu vyplývá, že v rámci soudního řízení jste zastoupena advokátkou. Veškeré Vaše důkazní návrhy Vám proto doporučuji konzultovat právě s ní.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Návrh na důkazy v soudním řízení o zvýšení výživného - zrušení sociálního a zdravotního pojištění z důvodu práce otce dítěte v zahraničí (Německo)