Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká správného postupu placení zdravotního pojištění. Dcera pracuje ve společném království, tedy United Kingdom, tj. UK (řádná smlouva, stálý úvazek, řádné odvádění sociálního i zdravotního pojištění). Když začne zároveň s tím podnikat v ČR (OSVČ - pronájem nebytových prostor), má začít platit zdravotní pojištění i v ČR (místo jejího stálého bydliště)?

Může se pak opět přihlásit do své původní zdrav. pojišťovny a začít chodit na kontroly ke svým původním lékařům (péče je dle nás nesrovnatelná)? Děkuji, krásný den Zita.

ODPOVĚĎ:
V souladu s ustanovením § 8 odst. 4) zákona  č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění není pojištěnec, kterým je i OSVČ povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Z uvedeného vyplývá, že sice nemáte povinnost platit si zdravotní pojištění i v ČR, nicméně zakázáno to není. Citované ustanovení dále uvádí, že pokud se pojištěnec opět přihlásí u své zdravotní pojišťovny, bude mít nárok na poskytování hrazených služeb. V této souvislosti dále upozorňuji na povinnost doložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, jinak by bylo nutné doplatit pojištění za tuto dobu zpětně (penále se v tomto případě nevymáhá).


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pobyt a podnikání v zahraničí a placení sociálního a zdravotního pojištění při zahájení podníkání i v ČR