Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji jako OSVČ, od 1.1.16 jsem si vyřídil tzv. předdůchod. Z dostupných materiálů jsem vyčetl, že bych měl platit sociální a zdravotní pojištění pouze z prokazatelných příjmů daného roku. ČSSZ však předdůchody neuznává a požaduje, abych platil plné zálohy jako bych byl OSVČ s hlavní činností.

Chtěl bych vědět, jaké je právní postavení předdůchodce vůči správě sociálního zabezpečení. Děkuji, Alois

ODPOVĚĎ:
Podmínky, při jejichž splnění je samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší činnost, jsou vymezeny v § 9, odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Samostatná výdělečná činnost je považována za vedlejší činnost například tehdy, pokud OSVČ vykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, pobírá invalidní či (předčasný) starobní důchod, peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, je nezaopatřeným dítětem apod. Podmínkou pro výkon vedlejší činnosti je tedy pobírání řádného či předčasného starobního důchodu, ale nikoliv tzv. předdůchodu. Pokud byste pobíral předčasný starobní důchod, byl byste považován za OSVČ s vedlejší činností a mohl byste platit nižší (případně vůbec žádné) zálohy. Při pobírání předdůchodu jste ale stále považován za OSVČ s hlavní činností a tomu musí odpovídat i výše záloh na zdravotní a sociální pojištění.