Počet stránek ve webu: 40.357

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Manžel chce dát žalobu na neproplacenou fakturu za opravu střechy. Nemá sepsanou smlouvu o dílo, musí mít u soudu někoho, kdo mu dosvědčí, že tu práci opravdu provedl? A musí mít fakturu potvrzenou od příjemce faktury? Kdo hradí soudní poplatky. Děkuji předem za odpověď. Diana


ODPOVĚĎ:
Smlouva o dílo sice nemusí být vždy uzavřena písemně, ale nedojde-li  ke  zhotovení  díla na počkání, zhotovitel je povinen vydat objednateli  písemné  potvrzení  o  převzetí objednávky.
Potvrzení musí obsahovat  označení  předmětu díla, a dále jeho rozsah, jakost, cenu za provedení díla a dobu jeho zhotovení – takže uzavření smlouvy bez tohoto potvrzení je závažná chyba.
Pokud má manžel svědka, že práci odvedl, má doklady k objednávkám věcí na opravu střechy a má fakturu, ve které jsou uvedené jednotlivé položky, dal by se před soudem prokázat nárok na zaplacení uvedené částky.

Co se týče soudních poplatků, obecně lze říci, že soudní poplatky hradí ten, kdo ve sporu neuspěl: žalobce - pokud neunese důkazní břemeno a před soudem neprokáže oprávněnost svého nároku; žalovaný - pokud mu bude rozhodnutím stanovena povinnost zaplatit.