Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít darovací smlouva, aby byla platná a zda musí být smlouva písemná nebo nemusí.

 

Náležitosti darovací smlouvy

  • specifikování dárce a obdarovaného (jména, rodná čísla, trvalé bydliště)
  • musí být naprosto přesně definován předmět darování
  • z darovací smlouvy musí být zřejmá vůle dárce věc darovat a vůle obdarovaného tento dar přijmout
  • datum podpisu darovací smlouvy
  • podpisy obou stran (smlouva je dvoustranným aktem)
  • u nemovitostí jeden výtisk darovací smlouvy musí mít úředně ověřené podpisy - cena ověření 30 Kč na městském či obecním úřadě, 35 Kč u notáře

Musí být darovací smlouva písemná?

Darování movité věci musí mít písemnou formu jen tehdy, nedojde-li k odevzdání a převzetí daru ihned při darování.
Při darování nemovitostí  (tj. pozemků, budov, bytů ad.) musí být darovací smlouva vždy písemná.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem