Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít darovací smlouva, aby byla platná a zda musí být smlouva písemná nebo nemusí.

 

Náležitosti darovací smlouvy

  • specifikování dárce a obdarovaného (jména, rodná čísla, trvalé bydliště)
  • musí být naprosto přesně definován předmět darování
  • z darovací smlouvy musí být zřejmá vůle dárce věc darovat a vůle obdarovaného tento dar přijmout
  • datum podpisu darovací smlouvy
  • podpisy obou stran (smlouva je dvoustranným aktem)
  • u nemovitostí jeden výtisk darovací smlouvy musí mít úředně ověřené podpisy - cena ověření 30 Kč na městském či obecním úřadě, 35 Kč u notáře

Musí být darovací smlouva písemná?

Darování movité věci musí mít písemnou formu jen tehdy, nedojde-li k odevzdání a převzetí daru ihned při darování.
Při darování nemovitostí  (tj. pozemků, budov, bytů ad.) musí být darovací smlouva vždy písemná.