Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Pracouji v organizaci, kde poskytujeme sociální služby. Mimo jiné i pečovatelskou službu, kde s klienty uzavíráme smlovu o poskytování pečovatelské služby, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Pečovatelská služba zahrnuje různé výkony, dané ze zákona a zároveň tzv. fakultativní činnosti (nadstandardní služby), kam bychom rádi zařadili i půjčování kompenzačních pomůcek. V této službě jsme doposud s klienty uzavírali běžnou smlouvu o nájmu věci movité, dle Občanského zákoníku. Nyní, když bychom půjčovaní pomůcek chtěli zahrnout do fakultativních činností, potřebujeme tyto dvě smlouvy nějak sloučit. Je to vůbec možné? Můžeme uzavřít smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, kde by předmětem smlouvy byl nájem věci movité a tím pádem by náležitosti smlouvy zůstali stejné jako ve smlouvě o nájmu? A jak by potom byly označeny strany? Šlo by použít poskytovatel a nájemce? Moc děkuji za jakoukoliv odpověď, Hanka


ODPOVĚĎ:
Skloubit tyto dvě smlouvy není žádný problém. Smlouva se zásadně posuzuje podle svého obsahu, je lhostejné, jak ji nazvete, nebo jak nazvete účastníky této smlouvy. Poskytovatel a nájemce zřejmě nejlépe odpovídá činnosti, které se věnujete, a zároveň bude dostatečně jasná i pro Vaše klienty.

Smlouva musí obsahovat tyto náležitosti:
a) označení smluvních stran – Vámi navrhovaný poskytovatel a nájemce,
b) druh sociální služby – nájem pomůcek,
c) rozsah poskytování sociální služby – podle povahy pomůcek, např. jakým způsobem se mají používat,
d) místo a čas poskytování sociální služby – na jak dlouho je pomůcka půjčována,
e)  výši  úhrady a způsob jejího placení,
f)  ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem,
g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.