Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žaloba na vrácení neoprávněně vybraných bankovních poplatků je vlastně žalobou na vrácení bezdůvodného obohacení. Neboť vzorových žalob je na internetu možné nalézt desítky (přestože jejich kvalita značně kolísá), níže uvádíme náležitosti. 

V žalobě musí být řádně označno:

  • soud, kterému je žaloba určena,
  • strana žalující a
  • strana žalovaná, musí zde být
  • vylíčeny všechny relevantní skutečnosti, přičemž k žalobě musí být připojeno
  • maximum důkazů (ve Vašem případě tedy především kopie úvěrové smlouvy s bankou, již proběhnuvší korespondence, doklady o zaplacení bankovních poplatků).

V žalobě se musíte domáhat vrácení bezdůvodného obohacení, které je nutné přesně vyčíslit (popř. můžete požadovat samozřejmě i úrok z prodlení).
Dle § 107/1 a 2 Občanského zákoníku se právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení promlčí za dva roky ode dne, kdy se oprávněný (Vy) dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil, nejpozději se pak právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení promlčí za tři roky, a jde-li o úmyslné bezdůvodné obohacení, za deset let ode dne, kdy k němu došlo. I pokud ve Vašem případě došlo částečně k promlčení práva na vrácení protiprávně vybraných bankovních poplatků, můžete žádat vrácení těchto poplatků jako celku, vznese-li však v soudním řízení banka tzv. námitku promlčení, nebude soud oprávněn Vaší žalobě v již promlčené části vyhovět.