Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Trestný čin: Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu - definice, skutková podstata trestného činu a trest, trestní sazba:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Trestný čin: Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství - definice, skutková podstata trestného činu a trest:  

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Trestný čin: Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy - definice, skutková podstata trestného činu a trest:  

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Trestný čin: Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy - definice, skutková podstata trestného činu a trest, trestní sazba:  

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Trestný čin: Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti - definice, skutková podstata trestného činu, trest, trestní sazba:  

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Trestný čin: Ohrožení pohlavní nemocí - definice, skutková podstata trestného činu a trest, trestní sazba:  

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Text stručně definuje co je to rvačka a jaký je trest, trestní sazba.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Text definuje skutkovou podstatu trestného činu Ohrožování pohlavní nemocí a zmiňuje trest.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text uvádí skutkovou podstatu trestného činu Řízení motového vozidla bez řidičského oprávnění a trestní sazbu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Text definuje skutkovou podstatu trestného činu Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů a trest, trestní sazbu, sankci.