Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Text definuje skutkovou podstatu trestného činu Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů a trest, trestní sazbu, sankci.  • Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
  • Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude potrestán pachatel, který spáchá tento trestný čin jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo vůči osobě mladší než osmnáct let.
  • Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude potrestán pachatel, který získá tímto činem značný prospěch, nebo spáchá takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví.
  • Odnětím svobody na deset až patnáct let bude potrestán pachatel, který způsobí tímto činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob, nebo získá takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo spáchá takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
  • Tomu, kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, hrozí odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest. Pokud spáchá tento čin ve větším rozsahu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.