Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená zástavní právo.

Způsob zajištění pohledávky umožňující zástavnímu věřiteli v případě nesplnění dlužníkovy povinnosti dosáhnout uspokojení ze zástavy. Zastavenou movitou věc dlužník svěřuje věřiteli. Je-li zástavou nemovitost, nazývá se zástavní právo hypotéka. Hypotéky se evidují v katastru nemovitostí.