Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená trestní právo.

Právní odvětví zahrnující právní předpisy o trestání fyzických osob za provinění proti chráněným společenským a individuálním zájmům. Dělí se na trestní právo hmotné neboli materiální a na trestní právo procesní. Trestní právo hmotné, jehož hlavním pramenem je trestní zákon, obsahuje právní normy o podmínkách a způsobech trestání. Mimo jiné vymezuje, co jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají. Trestní právo procesní, jehož hlavním pramenem je zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), upravuje postup při zjišťování trestných činů a jejich pachatelů, při jejich projednávání a při výkonu uložených trestů, popř. ochranných opatření.