Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená podílnictví.

PODÍLNICTVÍ - trestný čin proti majetku, kterého se dopouští ten, kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede anebo ukrývá věc, která byla získána trestným činem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.