Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Stránka definuje co znamená výjimečný trest.Nejvyšší „normální“ trest odnětí svobody, který nalezneme uvedený u jednotlivých trestných činů, je 15 let. Nad touto hranicí zná české trestní právo již jen dva:
  • trest odnětí svobody až na 25 let a
  • trest odnětí svobody na doživotí.

Účelem těchto trestů je ochránit společnost před zvlášť nebezpečnými pachateli, u nichž trest odnětí svobody na 15 let dostatečně nezaručuje, že po propuštění opět nespáchají závažný trestný čin.

Tyto tresty lze uložit jen za stanovené trestné činy a za splnění zvláštních podmínek co do nebezpečnosti spáchaného činu a možností nápravy pachatele.