Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka definuje co znamená zavinění.Trestný čin musí být spáchán v přímém či nepřímém úmyslu, nestanoví-li zákon výslovně, že
k spáchání konkrétního trestného činu postačuje nedbalost.

Rozlišujeme tyto druhy zavinění:

  • úmysl - chci usmrtit bankovního úředníka.
  • nepřímý úmysl - nechci usmrtit bankovního úředníka, ale počítám s tím, že v důsledku mého jednání může zemřít.
  • vědomá nedbalost - vím, že mé jednání může bankovního úředníka usmrtit, ale bez přiměřeného důvodu spoléhám na to, že nezemře.
  • nevědomá nedbalost - nejsem si vědom toho, že mé jednání může bankovního úředníka usmrtit, ale vzhledem k okolnostem jsem to vědět mohl a měl.