Počet stránek ve webu: 39.116

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka definuje co znamená vydržení.Jde o nabytí vlastnického práva výkonem oprávněné držby po stanovenou dobu.

Oprávněný držitel nabývá vydržením vlastnictví movité věci, má-li nepřetržitě v držbě věc po dobu 3 let. Jde-li o nemovitost, je vydržecí doba 10 let.