Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená nutná obrana.


Jde o okolnost vylučující trestnost. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

Nejde však o nutnou obranu, byla-li obrana zjevně nepřiměřečná způsobu útoku, došlo-li k tzv. vybočení z mezí nutné obrany.