Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zpráva pro oddlužení je dokument, ve kterém insolvenční správce zhodnotí předpokládané plnění věřitelům podle možných způsobů oddlužení (tedy přibližně vypočítá, kolik by věřitelé mohli dostat zaplaceno při oddlužení splátkovým kalendářem, zpeněžením majetku nebo kombinací obou způsobů) majetkové podstatě. Pokud je v majetkové podstatě nemovitost, musí přiložit znalecký posudek, kterým byla oceněna její hodnota. Kromě toho správce popíše osobní a majetkové poměry dlužníka (rodinný stav, počet dětí, příjmy dlužníka, dary, soupis majetkové podstaty…).

Ve zprávě pro oddlužení správce též uvede doporučený způsob oddlužení – pokud doporučí splátkový kalendář, musí rovnou připravit tzv. distribuční schéma (tabulku, ve které bude napsáno, kolik bude zaplaceno kterému věřiteli na kterou pohledávku).

Zpráva se podává na elektronickém formuláři   (dostupný zde).