Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zpráva o přezkumu je dokument, který obsahuje seznam přihlášených pohledávek se stanoviskem insolvenčního správce i dlužníka, zápis o osobním jednání správce s dlužníkem (podepsaný dlužníkem) a také doklady o písemném vyrozumění věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena. Předkládá ji insolvenční správce insolvenčnímu soudu v případě, že je způsobem řešení úpadku oddlužení (při konkursu nebo reorganizaci se koná přezkumné jednání před soudem). Soud se následně rozhodne, zda ji schválí, nebo vrátí správci k doplnění, nebo zcela zamítne.

Zpráva o přezkumu musí být podána na elektronickém formuláři (dostupný zde).