Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soupis majetkové podstaty definuje zákon jako „listinu, do níž se zapisuje majetek náležející do majetkové podstaty„. Jedná se tedy o seznam věcí a majetkových práv, ze kterých budou vypláceni věřitelé. U majetku se v soupisu vždy uvádí odhadovaná cena – cena obvyklá.

S majetkovými hodnotami, které jsou zahrnuty v soupisu (tedy se vším, co je zapsáno v seznamu), může dále nakládat jen osoba s dispozičními oprávněními.