Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pohledávky za majetkovou podstatou jsou zvláštní pohledávky, které vznikají až po zahájení insolvenčního řízení (popř. po vydání rozhodnutí o úpadku).

Mezi pohledávky za majetkovou podstatou patří především:

  • hotové výdaje a odměna insolvenčního správce
  • náklady na udržování a správu majetku dlužníka
  • platby státu – daně, poplatky, pojistné na sociální zabezpečení…

Do této kategorie tedy spadá i např. znalecký posudek na nezajištěnou nemovitost.

Seznam pohledávek za majetkovou podstatou naleznete v § 168 insolvenčního zákona.

Oproti běžnému režimu placení pohledávek mají tyto pohledávky několik odlišností:

  • neuplatňují se přihláškou u soudu, ale přímo u osoby s dispozičním oprávněním (obvykle insolvenční správce)
  • jsou placeny v plné výši, a to kdykoliv po rozhodnutí o úpadku