Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jedná se o pohledávky, které jsou zajištěny majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka. Zajištění zjednodušeně představuje posílení postavení věřitele (tzv. zajištěného věřitele), který může v případě, že dlužník nezaplatí, získat peníze jinou cestou, a to prodejem předmětu zajištění. V insolvenčním řízení se za zajištění považuje zástavní právo (např. hypotéka), zadržovací právo (právo legálně nevydat cizí věc, dokud není splněn dluh) či zajišťovací převod práva (dlužník na věřitele dočasně převede nějaké své majetkové právo a teprve pokud nesplní, stává se věřitel vlastníkem).