Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V insolvenčním řízení nalezneme skupinu pohledávek, které dlužník vůbec nemá povinnost platit – pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení. Neznamená to však, že by byla nějak zpochybněna jejich existence, nejedná se o pohledávky popřené

Mezi vyloučené pohledávky patří:

  • úroky, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku
  • náklady, které účastníkům vznikly účastí v insolvenčním řízenípř. odměna advokáta