Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Platební neschopnost je jedna z forem úpadku (druhou je předlužení).

V platební neschopnosti se nachází dlužník (jakýkoliv dlužník), který současně:

  • více věřitelů (tedy nejméně 2)
  • peněžité závazky déle než 30 dní po splatnosti
  • není schopen tyto závazky plnit (= dlužník zastavil platby podstatné části svých závazků / neplní závazky déle než 3 měsíce po splatnosti / není možné dosáhnout uspokojení pohledávky exekucí / nesplnil povinnost předložit seznam svého majetku, závazků a zaměstnanců)