Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená platební rozkaz.

Právní akt soudu, který umožňuje zjednodušit a zkrátit občanské soudní řízení o peněžité pohledávce. Soud v platebním rozkazu ukládá žalovanému dlužníkovi, aby do patnácti dnů buď zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal u soudu odpor. Platební rozkaz, proti němuž nebyl včas podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku.