Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je důležité vědět, že věřitel si musí do insolvenčního řízení přihlásit svou pohledávku v určené lhůtě, které činí:

  • 30 dnů, pokud je způsobem řešení úpadku oddlužení
  • 2 měsíce, pokud je způsobem řešení úpadku konkurs nebo reorganizace

Lhůta začíná běžet zveřejněním rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku a následkem jejího zmeškání je neuspokojování pohledávky v rámci insolvenčního řízení a současně nemožnost ji po dobu insolvenčního řízení uplatnit vůči dlužníkovi jiným způsobem. Soud nemůže zmeškání lhůty prominout. Lhůta k uplatnění pohledávky je procesní lhůtou, což znamená, že je třeba nejpozději poslední den lhůty přihlášku odevzdat na poště k doručení soudu.

Zároveň existují určité pohledávky (pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim na roveň), na které se lhůta nevztahuje – ty je možno uplatnit kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení a budou zaplaceny v plné výši.