Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Konečná zpráva je termín, který insolvenční zákon používá v souvislosti s řešením úpadku konkurzem. Konečnou zprávu předkládá insolvenční správce na elektronickém formuláři soudu v závěru zpeněžení majetku dlužníka a musí obsahovat celkovou charakteristiku jeho činnosti a finanční výsledky (zjm. přehled výdajů vynaložených na správu majetku dlužníka, přehled zpeněžení majetkové podstaty a údaje o výtěžku).

Proti konečné zprávě mohou účastníci řízení do 15 dnů od jejího zveřejnění podat námitky u insolvenčního soudu, které soud vypořádá v průběhu jednání o konečné zprávě.