Počet stránek ve webu: 40.217

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená konkurzní podstata.

Souhrn dlužníkova majetku podléhajícího konkurzu. Konkurzní podstatu spravuje a zpeněžuje správce jmenovaný soudem.