Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ženy narozené před rokem 1977, které vychovaly dítě, mají díky tomu zákonem garantovaný snížený důchodový věk. Platí to u výchovy dítěte vlastního i dítěte převzatého do péče nahrazujícího péči rodičů. Podmínka výchovy dítěte pro snížení důchodového věku je splněna, pokud žena osobně pečovala o nezletilé dítě minimálně deset let. Jestliže se žena ujala výchovy nezletilého dítěte staršího osmi let, stačí ke splnění této podmínky, pokud o něj pečovala pět let, ovšem do dosažení zletilosti. Pokud žena pečovala od narození o dítě, které zemřelo, podmínka je splněna, jestliže dítě dosáhlo aspoň věku šesti měsíců. Nárok na snížení důchodového věku má i žena, která pečuje o nezletilé dítě poslední tři roky před tím, než dosáhne důchodového věku. Oproti tomu u mužů nemá výchova dítěte na důchodový věk ve smyslu jeho snížení žádný vliv.