Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se pro účely důchodového pojištění považuje studium na středních a vysokých školách v České republice. Neplatí to pro dálkové, distanční, večerní a kombinované studium, pokud je student zároveň výdělečně činný v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění nebo v té době pobírá podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se podobně nepovažuje ani dálkové, distanční, večerní a kombinované studium, jestliže je konané po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil. Studium na středních a vysokých školách v cizině je soustavnou přípravou na budoucí povolání, pokud je podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rovnocenné se studiem v České republice. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje i teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením prováděná podle předpisů o zaměstnanosti a některé další druhy studia.