Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zákonné vymezení pojmu soustavná příprava na budoucí povolání definuje doby související se studiem na středních a vysokých školách, které se považují nebo naopak nepovažují za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání. Soustavná příprava na budoucí povolání je jednou z podmínek nezaopatřenosti dítěte (viz heslo nezaopatřené dítě – státní sociální podpora). Ta má zásadní význam při posuzování nároku na dávky státní sociální podpory a jejich výši. U některých dávek (např. přídavek na dítě) je nezaopatřenost dítěte dokonce podmínkou nároku.

►(zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)