Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Cílem služeb sociální prevence je zabránit sociálnímu vyloučení u osob, které jsou jím ohrožené. Sociální služby v této kategorii jsou zaměřeny na předcházení nebo řešení velmi různorodých nepříznivých sociálních situací vedoucích k sociálnímu vyloučení. Uživateli služeb sociální prevence tak je velmi široký okruh osob v nepříznivé sociální situaci, které řeší často velmi odlišné životní situace a v nepříznivé situaci se mohly nebo mohou ocitnout z více různých důvodů (např. v důsledku krizové sociální situace, životních návyků a způsobu života vedoucího ke konfliktu se společností, v důsledku sociálních dopadů, které má život v sociálně znevýhodňujícím prostředí, nebo tím, že uplatnění jejich práv a oprávněných zájmů ohrozila nebo ohrožuje trestná činnost jiné fyzické osoby). Služby sociální prevence chrání jejich uživatele před vznikem nepříznivé sociální situace nebo jim ji pomáhají překonat a chrání společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Platná právní úprava rozlišuje 18 druhů sociálních služeb spadajících do této kategorie. Ze služeb sociální prevence jsou bezplatně poskytovány:

 • raná péče,
 • telefonická krizová pomoc,
 • tlumočnické služby,
 • krizová pomoc,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • terénní programy
 • a sociální služby v kontaktních centrech, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a v intervenčních centrech.

Dalších sedm služeb sociální prevence je poskytováno bezplatně s výjimkou stravy nebo stravy a ubytování, které u těchto služeb hradí uživatel služby. Jde o:

 • azylové domy (úhrada za ubytování a stravu nebo pomoc při jejím zajištění),
 • domy na půl cesty (úhrada za ubytování a stravu nebo pomoc při jejím zajištění),
 • terapeutické komunity (úhrada za ubytování a stravu nebo pomoc při jejím zajištění),
 • služby následné péče (úhrada za ubytování a stravu nebo pomoc při jejím zajištění),
 • nízkoprahová denní centra (úhrada za stravu nebo pomoc při jejím zajištění),
 • sociálně terapeutické dílny (úhrada za stravu nebo pomoc při jejím zajištění)
 • a sociální rehabilitaci (úhrada za ubytování a stravu nebo pomoc při jejím zajištění).

Noclehárny mohou uživatelé této služby využívat za úhradu.

►(zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)