Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

K poklesu pracovní schopnosti dochází z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, díky kterému se snižuje fyzický potenciál a kvalifikační potenciál osoby. Pokles pracovní schopnosti je zároveň spojen s poklesem nebo úplným výpadkem příjmů z výdělečné činnosti. Pokles pracovní schopnosti se stanoví v procentech a určuje ho posudkový lékař (případně posudková komise). Pro vznik invalidity mají význam tři pásma poklesu. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

  • nejméně o 35 %, ale nejvíce o 49 %, jde o invaliditu prvního stupně,
  • nejméně o 50 %, ale nejvíce o 69 %, jde o invaliditu druhého stupně,
  • nejméně o 70 %, jde o invaliditu třetího stupně.