Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z nemocenského pojištění se zaměstnancům poskytuje šest peněžitých dávek, a to nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací  příspěvek v těhotenství a mateřství, dlouhodobé ošetřovné a otvcovká poporodní péče.   Osoby samostatně výdělečně činné a některé zvláštní skupiny zaměstnanců (např. zahraniční zaměstnanci, zaměstnanci vykonávající zaměstnání malého rozsahu, pracující na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce) mají nárok, pokud jsou pojištěni, na nemocenské,   peněžitou pomoc v mateřství,   otcovskou a dlouhodobé ošetřovné.  

Nemocenské pobírají pojištěnci v případě dočasné pracovní neschopnosti či nařízené karantény.

Peněžitá pomoc v mateřství je poskytována v době těhotenství, mateřství a při převzetí dítěte do péče.

Ošetřovné náleží zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší deseti let nebo jiného člena domácnosti z důvodu jeho nemoci či úrazu nebo o dítě mladší deseti let, např. z důvodu jeho karantény či uzavření školy.

Na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství mají nárok ženy, které byly z důvodu těhotenství, porodu nebo kojení převedeny na jinou práci s nižším výdělkem.

Dlouhodobé ošetřovné je poskytováno osobě,   která  dlouhodobě poskytuje péči ošetřované osobě v domácím prostředí a z těchto důvodů nepracuje.

Na dávku otcovské poporodní péče v rozsahu 1 týdne má nárok otec dítěte, který o dítě pečuje.

Dávky nemocenského pojištění náleží za kalendářní dny. Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácejí okresní správy sociálního zabezpečení.