Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka vysvětluje základní pojmy trestního práva a to pachatel, spolupachatel, účastníci, organizátor, návodce, pomocník

Obecně platí, že pachatelem je ten, kdo trestný čin spáchá sám.

Spolupachatelé jsou osoby, které spáchaly trestný čin společným jednáním.

Účastníci (organizátor, návodce, pomocník) jsou trestně odpovědni stejně jako pochatel a splupachatelé.

  • Organizátor - spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil.
  • Návodce - navedl jiného ke spáchání trestného činu
  • Pomocník - poskytl jinému pomoc při spáchání trestného činu