Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co je to nebo co znamená nezřízený život či nezřízený způsob života v práním pojetí.

Nezřízený způsob života při dědění, vydědění

Za vedení nezřízeného způsobu života (NZŽ) ve smyslu ustanovení § 469a odst. 1 písm. c) obč. zákoníku lze označit takové chování, které evidentně vybočuje z rámce obecné představy o chování v souladu s dobrými mravy. O trvalé vedení NZŽ pak půjde v takových případech, kdy chování vyděděného bude vykazovat známky kontinuálnosti (tedy nikoliv jen nahodilosti či ojedinělosti) a dlouhodobosti, kdy již zpravidla nebude možné očekávat návrat k běžnému způsobu života tak, jak je vnímán většinou společnosti.
Nejvyšší soud ČR sp. zn. 21 Cdo 190/2010.

Příklady:

Do kategorie NZŽ lze zařadit především:

 

  • dlouhodobé či trvalé neplnění vyživovací povinnosti a péči o děti či rodinu,
  • alkoholismus,
  • drogovou závislost,
  • nekontrolovatelnou závislost na hracích automatech a
  • opakovanou trestnou činnost.