Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje, co znamená slovo mediátor v rámci funkce probační a mediační služby PMS.

Mediátor je osoba, která přímo zprostředkovává mediaci.

Slovo mediace je definováno jako zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným, které vede k narovnání konfliktu. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o mimosoudní řešení sporů, kdy se na neutrální půdě setká poškozený s pachatelem, aby se pokusili vzájemně dohodnout. Mediaci však lze provádět pouze po dobrovolném souhlasu obou stran.
Kromě možnosti řešení sporu má také velmi pozitivní výchovný vliv na pachatele, který si tváří v tvář mnohem lépe uvědomí důsledky svého jednání, má možnost se oběti osobně omluvit a nahradit škodu.