Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka definuje, co znamená slovo mediace.

Slovo mediace je definováno jako zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným, které vede k narovnání konfliktu. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o mimosoudní řešení sporů, kdy se na neutrální půdě setká poškozený s pachatelem, aby se pokusili vzájemně dohodnout. Prostředníkem je jim mediátor. Mediaci však lze provádět pouze po dobrovolném souhlasu obou stran.
Kromě možnosti řešení sporu má také velmi pozitivní výchovný vliv na pachatele, který si tváří v tvář mnohem lépe uvědomí důsledky svého jednání, má možnost se oběti osobně omluvit a nahradit škodu.