Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1.5.2023 jsem jel motocyklem po Slovensku a při jízdě po hlavní silnici v obci, mně z vedlejší silnice vjelo do cesty osobní auto, do kterého jsem narazil. Následoval můj let vzduchem a dopad na vozovku. Pak odvoz sanitkou na vyšetření do nemocnice. Utrpěl jsem různé zhmožděniny, naražené rameno a krční páteř, natažené vazy na palcích obou rukou.

Pracovní neschopnost trvala od 2.5.2023 do 20.6.2023. K nehodě byla přivolána Policie a šetření nehody probíhalo do 11.7.2023, pak přestupek předali k došetření správnímu orgánu.   Viník vinu uznal a pojistnou událost nahlásil své pojišťovně Kooperativa SR, stejně jako já. Pojišťovna mně kontaktovala a dala mně na výběr, jestli chci škodu uplatnit na Slovensku, nebo v ČR. Vybral jsem ČR, a škodu znovu nahlásil na Kooperativa ČR. Doložil jsem všechny informace, co po mně chtěli a od té doby se prý čeká, až správní orgán rozhodne o viníkovi a Kooperativa SK, dodá podklady pro zahájení likvidace.   Můj dotaz tedy zní: je to běžný postup, čekat s plněním až proběhne správní řízení, když já jsem žádnou povinnost neporušil? Motorka měla platnou STK i POV, nepřekročil jsem rychlostní limit, nebyl jsem pod vlivem žádných omamných látek ani alkoholu. A mám vůbec nějakou možnost, zjistit, jestli už to řízení skončilo, nebo ne a pojišťovna to nezdržuje záměrně? Děkuji za odpověď. S pozdravem Bronislav.

 

ODPOVĚĎ:
Nikoli, o běžný postup se nejedná, resp. by se – za určitých podmínek – dalo hovořit i o protiprávním postupu pojišťovny.
Na Váš případ je možné aplikovat § 9/3 písm. a) a § 9/5 a 6 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, z nichž vyplývá, že:
- pojišťovna je povinna provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu,
- ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z tzv. povinného ručení, je pojišťovna povinna ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění podle jednotlivých nároků poškozeného včetně způsobu stanovení jeho výše (jestliže nebyla zpochybněna povinnost pojišťovny plnit z tzv. povinného ručení a nároky poškozeného byly prokázány),
- není-li ohroženo projednávání přestupku, sděluje orgán projednávající přestupek pojišťovně údaje o dopravní nehodě v rozsahu podle zvláštního právního předpisu,
- šetření pojistné události nelze podmiňovat ukončením řízení o přestupku, jehož předmětem není rozhodnutí o náhradě újmy.
Pokud jste tedy v rámci přestupkového řízení (vedeného na Slovensku) neuplatnil své právo na náhradu škody (v dotazu nic takového neuvádíte), nesmí pojišťovna podmiňovat ukončení šetření pojistné události skončením přestupkového řízení (jelikož výsledek přestupkového řízení – tedy rozhodnutí o ne/zavinění dopravní nehody – nemá na vznik pojistné události přímý vliv). Pojišťovna by tedy neměla vyčkávat, až přestupkové řízení skončí, nýbrž měla by šetření pojistné události ukončit co nejdříve a odškodnit Vás.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.