Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Partner způsobil dopravní nehodu pod vlivem alkoholu. Škoda na druhém vozidle je 204.000 Kč. Pojišťovna po něm tuto částku požaduje a nabídla možnost splátkového kalendáře. Jelikož partner nemá žádné příjmy, movitý, ani nemovitý majetek, navrhnul částku 1.000 Kč měsíčně, první splátku již zaslal, má zájem celou situaci řešit.

Z pojišťovny mu však došla odpověď, že navrhovanou splátku nemohou akceptovat, minimální doba pro splacení je 5 let, navrhli částku 3.400 Kč měsíčně. Dále žádají o informaci, jestli je přítel tuto částku ochoten měsíčně hradit. Tak vysokou částku není schopen měsíčně splácet. Má tedy nadále posílat 1.000 Kč a opětovně informovat pojišťovnu, že více splácet nemůže? Celou situaci chce řešit. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Požadavek pojišťovny je v případě Vašeho partnera oprávněný - dle § 10/1 písm. i) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má totiž pojišťovna proti pojištěnému (zde Váš partner) právo na náhradu toho, co za něho plnila, jestliže prokáže, že pojištěný řídil vozidlo pod vlivem alkoholu.
Bude-li Váš partner pravidelně platit pojišťovně alespoň část z dlužné částky, nemůže tím rozhodně nic zkazit. Je zapotřebí, aby každou takovou platbu řádně identifikoval, aby tedy bylo zřejmé, že se jedná o splátku konkrétního dluhu (což lze - v případě internetového bankovnictví - provést pomocí rubriky "zpráva pro příjemce").
Vašemu partnerovi lze pak především doporučit, aby se pokusil opatřit si nějaký příjem (z něhož by mohl svůj dluh uhradit rychleji). Bude vhodné, pokud bude Váš partner pokračovat v jednání s pojišťovnou - když jí tedy sdělí, že je schopen splácet pouze 1.000,- Kč měsíčně, ale má zájem vše řešit.
Výše popsaným jednáním (tedy postupným splácením dluhu a pokračováním v komunikaci s pojišťovnou) však Váš partner nemůže zabránit tomu, aby se po něm pojišťovna domáhala úhrady celého dluhu, a to případně i soudní cestou (to bude záviset na rozhodnutí pojišťovny).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.