Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 19.8.2022 jsme odjeli na dovolenou nechali jsme otevřenou tzv. větračku. Dne 26.8.2022 došlo vlivem výjimečné povětrnostní a dešťové události k zatečení dešťové vody do pojištěného bytu na plovoucí podlahu a jejímu poškození, dále došlo k odnesení podsedáků z nové zahradní soupravy, která je umístěna na balkonu. Dne 28.8.2022 jsme se vrátili z dovolené, zjistili uvedené škody, vše zadokumentovali a poslali jako důkaz pojišťovně.

Máme pojištěný byt, mimo jiné na zatečení vody, škody způsobené vichřicí. Pojišťovna zamítla pojistné plnění z důvodu, zkopírováno: Vzhledem k tomu, že ke vzniku škody na plovoucí podlaze došlo vlivem zatečení vody přes otevřenou větračku, tedy nedošlo ke škodě vlivem nahodilé události a dále šetřením události bylo zjištěno, že v daném místě vítr nedosahoval rychlosti větší než 75 km za hodinu, nelze vzniklou škodu z této pojistné smlouvy uhradit. Spis bude odložen a ukončen bez náhrady. Dále cituji ze slovníku pojmů: Nahodilá událost je tedy situací, která se může stát každému a kvůli které se konkrétně necháváme pojistit. Další citace je přímo ze stanoviska zamítnutí škody: Dle slovníku pojmů definujeme bodem 102. zatečení vody jako nahodilou a neopakující se škodu způsobenou táním sněhu na střeše nebo zatečením atmosférických srážek do pojištěné obytné budovy, bytu nebo domácnosti. Není tedy určeno ve výše uvedené citaci, jak má dojít k zatečení atmosférických srážek do pojištěného bytu a naprosto tedy popírá logiku, že se nechám pojistit proti zatečení dešťové vody a nebudu např. otevírat okna, což navíc považuji za věc naprosto běžnou a nevím že by bylo v jakémkoliv právním ustanovení nařízeno, kdy se mohou otevírat okna. Znovu tedy zmiňuji, že přece právě proto jsem se nechal pojistit, kdyby taková věc nastala. Druhá věc jsou odnesené podsedáky, závěr pojišťovny byl, že provedli v místě šetření a nebyl zjištěn větší vítr než 75 km/h což považují za limit vichřice. Na balkonu jsme měli předměty z jiných balkonů, náš relativně těžký nábytek, byl zpřeházený, máme dokumentaci, byly zde předměty z jiných balkonů v okolí byli polámané větve, opravdu takovou "paseku" neudělá vítr byť i větší rychlosti. Omlouvám se za obšírnost, ale opravdu se nehodlám smířit s tímto nálezem, jsem dále ochoten věc dále řešit. Emanuel.

 

ODPOVĚĎ:
Co se týče zatečení vody do Vašeho bytu, cílí pojišťovna svou argumentací zjevně na tzv. řetězec příčinné souvislosti – tzn. že pokud byste nenechali otevřenou větračku, k zatečení vody do Vašeho bytu by nedošlo. Nejednalo se tedy o výsledek nahodilé události (která může postihnout každého), nýbrž o výslednici nahodilé události (deště a vichřice) a Vašeho konání (otevření větračky). Je nicméně otázkou, zda je možné na základě této skutečnosti zamítnout výplatu pojistného plnění jako celek – pojišťovna by v této souvislosti mohla dovozovat například Vaší zvýšenou spoluúčast, resp. by mohla pojistné plnění snížit.
Pokud jde o ztracené podsedáky, je podstatné, zda je v pojistné smlouvě, resp. v pojistných podmínkách nějak definována vichřice) například uvedením minimální rychlosti větru) – jste-li pojištěni výslovně proti následkům vichřice. V této souvislosti se můžete obrátit na odbornou autoritu, kterou je například Český hydrometeorologický ústav:
https://www.chmi.cz/
a dotázat se zde, jaká byla v místě Vašeho bydliště rychlost větru v daném dni.
Nehodláte-li se se závěry pojišťovny smířit, můžete pojišťovnu požádat o přešetření. Nebude-li pojišťovna ochotna dát Vám za pravdu, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. Pro učinění tohoto kroku Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.