Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem na neschopence. Vyvrknutá a natažená kyčel. Nahlásila jsem, protahování třísel doma. Neuznali mi úrazovou pojistku, jde se odvolat? Vždyť přece i protahováním jsem si nechtěla ublížit?? Napsali, že na úraz musí působit zevní síly, nebo vydání vlastní síly pojištěného, nezávisle na jeho vůli. Protahování je běžný fyziologický pohyb, vědomá činnost.

Ale to je přece i chůze a vyvrknutí kotníku při neopatrnosti. A byla to síla nezávisle na mojí vůli, já to protahování neudržela?? V příloze posílám zamítnutí kooperativy. Trochu se obávám, že mi za moji upřímnost, nevyplatí ani nemocenskou. S pozdravem, předem děkuji za odpověď. Blanka.

 

ODPOVĚĎ:
V první řadě Vám doporučuji nahlédnout do Vámi uzavřené pojistné smlouvy, resp. do pojistných podmínek, které jsou její součástí, a o věřit, jak je zde definován pojem "úraz". V dopise, který jste k dotazu přiložila, se pojišťovna odkazuje na následující definici:
"neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly pojištěného nezávisle na jeho vůli"
(je vhodné ověřit, zda pojistná smlouva, resp. pojistné podmínky, definuje pojem "úraz" právě takto - předpokládám, že tomu tak bude)
Je-li definice pojmu "úraz" skutečně taková, jak to pojišťovna ve svém dopise píše, obávám se, že Vaše právo na pojistné plnění skutečně spíše nevzniklo. Klíčovou částí této definice je ve Vašem případě sousloví "nezávisle na jeho vůli". Je totiž nesporné, že úraz vzniklý při protahování (cvičení) je výsledkem neočekávaného a náhlého působení vlastní tělesné síly pojištěného.
Sousloví "nezávisle na jeho vůli" však dle mého názoru nelze spojovat se vznikem tělesného poškození (jelikož prakticky každý úraz vzniká nezávisle na vůli poškozeného - málokdo si přeje utrpět úraz), nýbrž sousloví "nezávisle na jeho vůli" je nutné vztáhnout ke slovům "neočekávané a náhlé působení vlastní tělesné síly pojištěného".
Aby se tedy jednalo o úraz, který je pojistnou smlouvou, resp. pojistnými podmínkami, považován za pojistnou událost (která má být pojišťovnou odškodněna), muselo by dojít k neočekávanému a náhlému působení Vaší vlastní tělesné síly nezávisle na Vaší vůli. V průběhu protahování (cvičení) jste však působila na Vaše tělo pomocí jeho vlastní síly, a to zcela vědomě - měla jste tedy v úmyslu působit na své tělo jeho vlastní silou (což je ostatně definičním znakem každého cvičení). Z tohoto důvodu pojišťovna odmítá přiznat Vám právo na pojistné plnění - tím, že jste cvičila vědomě - chtěla jste na své tělo působit jeho vlastní silou - jste nenaplnila definici úrazu dle pojistné smlouvy, resp. dle pojistných podmínek.
Dotazem u pojišťovny si můžete ověřit, zda (a pokud ano, tak kam) je možné zaslat odvolání proti tomuto zamítavému rozhodnutí. Pojišťovny obvykle svým klientům umožňují "podat odvolání" - písemný nesouhlas klienta s uzavřením šetření jím nahlášené pojistné události je pak obvykle prošetřen vedoucím příslušného oddělení pojišťovny.
Podáte-li proti rozhodnutí pojišťovny "odvolání" (v němž je nutné přesně specifikovat, proč si myslíte, že definice pojmu "úraz" byla ve Vašem případě splněna) a bude-li toto "odvolání" pojišťovnou opět zamítnuto (což je dle mého názoru poměrně pravděpodobné), budou se Vám nabízet v podstatě dvě možnosti dalšího postupu:
- nechat vše být,
- domáhat se poskytnutí pojistného plnění buď mimosoudní cestou, popř. cestou soudního řízení (tedy podáním žaloby).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.