Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám pojištění bytu Domov u pojišťovny AXA-UNIQUA. Koncem února 2022 mi neznámý pachatel v bytovém domě ve vlastnictví SBJ prokopl vchodové dveře z chodby do bytu. Na chodbě nejsou a podle zákona nemohou být kamery. Z této události jsem byla ve velkém šoku. Jsem seniorka, je mi 71 let, mám zdravotní problémy a doslova jsem se bála o život.

Případ jsem oznámila místní policii zde v obci a shodli jsme se na tom, že pokud zde není kamera, nemá cenu sem jezdit. Policii ČR jsem případ neoznámila, což se ukázalo jako velká chyba. Pojišťovna trvá na tom, abych doložila Protokol o hlášení škody Policii ČR, bez toho mi pojistnou událost nechce vyplatit. Jedná se o částku 28.000 Kč, což je vzhledem k mému důchodu 10.120 Kč částka astronomická. Vím, že jsem udělala chybu, ale na to, že bych událost měla hlásit Policii ČR mě neupozornila ani operátorka pojišťovny na infolince, ani likvidátor, který škodu fotografoval. Můžete mi prosím nějak pomoci? Děkuji. S pozdravem Antonie.

 

ODPOVĚĎ:
Požadavek pojišťovny na předložení protokolu o nahlášení spáchání trestného činu Policii ČR (popř. další dokumenty v souvislosti s šetřením tohoto trestného činu) je oprávněný pouze tehdy, pokud jste se v pojistné smlouvě (kterou jste s pojišťovnou uzavřela) zavázala na vyžádání pojišťovny takové podklady předložit.
V současné chvíli Vám proto doporučuji prostudovat Vámi uzavřenou pojistnou smlouvu (resp. pojistné podmínky, které jsou její součástí) a ověřit, zda je pojišťovna skutečně oprávněna po Vás předložení takových podkladů požadovat, resp. zda jste povinna takovému požadavku vyhovět. V této souvislosti se případně můžete obrátit rovněž na příslušného likvidátora (popř. jiného pracovníka pojišťovny) a dotázat se ho, o jaké ustanovení pojistné smlouvy (resp. pojistných podmínek) se tento požadavek pojišťovny opírá.
Vyjde-li najevo, že požadavek pojišťovny je oprávněný, můžete spáchání tohoto trestného činu Policii ČR oznámit i nyní. V této souvislosti není rozhodné, že jste o této události s Policií ČR již hovořila. Trestní oznámení bude vhodné doplnit pořízenou fotodokumentací (pokud máte nějakou k dispozici, popřípadě si tuto fotodokumentaci vyžádejte od pojišťovny). Policie ČR bude povinna se Vaším trestním oznámením zabývat – tímto způsobem byste mohla (byť zpětně) získat dokumenty, které jsou po Vás pojišťovnou požadovány. Problém by mohl nastat tehdy, pokud by pojistná smlouva (resp. pojistné podmínky) požadovala předložení dokladů, které se vznikem škody časově souvisejí.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.