Počet stránek ve webu: 41.226

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám pojištění pracovní neschopnosti od 29. dne nemoci. Na neschopenku jsem šla z důvodu rizikového těhotenství (není vyloučeno z pojistného plnění) 8.9.2021. Bohužel od zaměstnavatele mi byl ukončen pracovní poměr, byl na dobu určitou, ke 30. 9.2021.

Dále mi běží nemocenská, ale pojišťovna mi odmítla plnění, jelikož k dnešku již nejsem zaměstnaná. Opravdu mohou toto udělat, když pracovní neschopnost vznikla, když jsem ještě zaměstnaná byla? Děkuji s pozdravem Jitka.

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz byste měla nalézt v pojistné smlouvě, kterou jste uzavřela, resp. v pojistných podmínkách, které jsou její součástí.
Občanský zákoník zmiňuje pojištění pracovní neschopnosti na jediném místě, a to konkrétně v § 2825, dle něhož platí, že:
"Bylo-li ujednáno pojištění pro případ pracovní neschopnosti a neuvádí-li smlouva jasný údaj o povaze a rozsahu neschopnosti, na niž se pojištění vztahuje, považuje se za ujednané pojištění neschopnosti pojištěného vykonávat jeho obvyklé povolání."
Toto ustanovení však Vámi popsanou situaci v podstatě neřeší.
Pravidla pro zánik práva na pojistné plnění by měla být detailně zakotvena v pojistné smlouvě, resp. v pojistných podmínkách, které jsou její součástí. Doporučuji Vám proto tyto dokumenty prostudovat a vyhledat ustanovení, které upravuje, za jakých okolností zaniká právo pojistníka na výplatu pojistného plnění. Je-li právo na výplatu pojistného plnění podmíněno tím, že pojistník je zaměstnán (a tudíž se může nacházet v dočasné pracovní neschopnosti), byl postup pojišťovny správný (když Vám vyplácela pojistné plnění pouze po dobu existence Vašeho pracovního poměru).
Popřípadě můžete oslovit přímo pojišťovnu a vyzvat ji, nechť Vám sdělí, dle jakého ustanovení pojistné smlouvy, resp. pojistných podmínek Vám přestala vyplácet pojistné plnění. Tímto způsobem byste se měla poměrně snadno dobrat odpovědi na otázku, zda pojišťovna postupovala oprávněně či nikoli.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.