Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat na situaci kolem plnění pojistné události. 8. 5. 2017 jsem způsobila menší dopravní nehodu, bez následků na zdraví, přičemž jsem však nadýchala necelých 0,5 promile alkoholu (jedno pivo po obědě), kdy jsem jela pouze do vedlejší vsi nakoupit do obchodu.

Svou vinu jsem uznala, a to včetně odpovědnosti za pojistné plnění za způsobenou škodu na mém vozidle i na vozidle druhého účastníka nehody. Nikdo další nehodě účasten nebyl. Povinné ručení jsem v tu dobu měla uzavřeno s pojišťovnou AXA. Na místě byl sepsán záznam o nehodě, přítomna byla i Policie ČR. Po vyřešení všech nezbytných náležitostí jsem škodu na svém vozidle uhradila v plné výši. 19.12.2018 jsem dostala od pojišťovny AXA výzvu k úhradě částky 98.627 Kč. Jelikož se mi tato částka zdála nepřiměřená, žádala jsem o zaslání dokladu (faktury), na základě které byla částka vyčíslena. Vědoma si však svého pochybení jsem dne 3.1.2018 částku 98.627 Kč uhradila, avšak znovu jsem pojišťovnu AXA žádala, aby mi zaslala příslušnou fakturu. Na tento dotaz mi bylo odpovězeno následující, cit. :   „Dobrý den, paní Xxxxxxxxx, v rámci regresního nároku České pojišťovny (poškozená strana škodu řešila přes svého havarijního pojistitele) jsme obdrželi nárok ve výši 127.253 Kč, podložený fakturou za opravu. Z této faktury jsme vyloučili položky za 28.626 Kč, které nebyly prokázány jako součást skutečné škody definované dle §2969 NOZ. Z Vašeho povinného ručení bylo tedy vyplaceno 98 627 Kč, tedy částka, kterou jsme požadovali uhradit. “.   Příslušnou fakturu jsem obdržela až v srpnu roku 2018.   Začátkem listopadu 2019, tedy téměř po dvou letech, jsem obdržela od pojišťovny AXA Výzvu k zaplacení ze dne 1.11.2019, a to na výše uvedenou částku 28.626 Kč s odůvodněním, že se jedná o jakousi tzv. „dolikvidaci“. Proti tomuto jsem se ohradila prostřednictvím e-mailu, s tím, že mi již bylo dříve z jejich strany zcela jasně sděleno, že tato částka se týká plateb za položky, které nebyly prokázány jako součást skutečné škody. Pojišťovna AXA však dále trvá na zaplacení této částky, aniž by věrohodně doložila, jak k této částce dospěla, resp. čeho konkrétně se platba na opravě vozidla druhého účastníka nehody týkala a zejména proč po mně nyní žádá plnění, když dříve deklarovala, že tuto částku hradit nebudu. Můj dotaz zní, zda jsem na základě výše uvedených skutečností povinna částku 28.626 Kč opravdu zaplatit. Děkuji, Bohumíra.

 

ODPOVĚĎ:
V tomto ohledu je klíčové, za co je po Vás nyní částka 28.626,- Kč požadována.
S ohledem na to, co Vám pojišťovna Axa v minulosti napsala, a vzhledem k jejímu nynějšímu požadavku, se lze domýšlet, že Česká pojišťovna se se zamítnutím částky 28.626,- Kč nesmířila a její úhradu po pojišťovně Axa vymáhala. Pokud pak Česká pojišťovna ve sporu uspěla, byla pojišťovna Axa povinna jí částku 28.626,- Kč zaplatit. Pokud se tak stalo, obrací se na Vás nyní pojišťovna Axa s požadavkem na regresní úhradu toho, co České pojišťovně zaplatila (tedy de facto ve stejném režimu, jak tomu bylo v případě první platby ve výši 98.627,- Kč). To však pouze spekulujeme.
V současné chvíli Vám lze doporučit, abyste si u pojišťovny Axa vyžádala podrobné (a řádně podložené) odůvodnění jejího současného požadavku. Zejména trvejte na vysvětlení rozporu jejího dřívějšího sdělení s jejím současným postojem (je nutné vyjasnit, za co konkrétně byla tato částka vynaložena, proč nebyla dříve uznána a proč je po Vás nyní vymáhána).
Nebude-li pojišťovna Axa ochotna svůj požadavek řádně odůvodnit, můžete úhradu částky 28.626,- Kč odmítnout s tím, že vyčkáte, bude-li po Vás úhrada této částky pojišťovnou vymáhána.
Bude-li Vám pojišťovna Axa hrozit podáním žaloby, můžete jí navrhnout, že nastalý spor vyřešíte mimosoudně, a to před Českou obchodní inspekcí (dle § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele) :
https://www.coi.cz/
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.