Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 20.8.2019 jsem v pracovní neschopnosti z důvodu nepracovního úrazu zaviněného cizí osobou. Dovoluji si Vás dotázat:
- zda mi vznikl nárok na dorovnání platu (ztráta na výdělku)
- kdy o náhradu za ztrátu na výdělku mohu žádat

- u koho mám o náhradu za ztrátu na výdělku žádat (zdravotní pojišťovna u které jsem pojištěna, či pojišťovna u které si platím "úrazové pojištění"? )
Děkuji a jsem s pozdravem Ilona.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Vznik nároku na dorovnání platu:
Ano, tento nárok Vám vznikl. Dle § 2962/1 občanského zákoníku platí, že:
"Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného se hradí peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu podle jiného právního předpisu."
Pakliže tedy na Vaší straně vznikla ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, máte právo, aby Vám ten, kdo Vám úraz způsobil (škůdce), nahradil rozdíl mezi Vaším skutečným příjmem (tedy dávkami nemocenského pojištění) a tím, co byste si - nebýt úrazu - vydělala (tedy Vaším průměrným výdělkem).
2/ Kdy žádat o náhradu za ztrátu na výdělku:
O náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti můžete žádat, jakmile na Vaší straně tato ztráta vznikla. Jste-li v pracovní neschopnosti již od srpna, předpokládám, že ztrátu na výdělku jste již zaznamenala (neboť by Vám měly být v současné době vypláceny dávky nemocenského pojištění, které jsou nižší, než Váš výdělek).
O náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti proto můžete žádat škůdce již nyní (přičemž každý měsíc, kdy Vám bude vyplacena dávka nemocenského pojištění), Vám vznikne právo na poskytnutí další náhrady.
Můžete samozřejmě rovněž vyčkat, až Vaše pracovní neschopnost skončí a Vy se vrátíte do práce. Pak budete moci žádat jako náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti součet všech ztrát na výdělku (za jednotlivé měsíce). Právo na náhradu této škody podléhá (stejně jako jiná majetková práva) promlčení - není proto vhodné s uplatněním práva na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti zbytečně vyčkávat.
3/ Koho žádat o náhradu za ztrátu na výdělku:
Za ztrátu na výdělku po dobu Vaší pracovní neschopnosti je primárně odpovědný ten, kdo Vám úraz způsobil. Na něj je proto nutné se obrátit s žádostí o náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.
Oslovení Vaší zdravotní pojišťovny je zbytečné, neboť mezi úkoly zdravotních pojišťoven nepatří poskytování náhrad za ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.
Máte-li sjednané úrazové pojištění, doporučuji Vám bezodkladně nahlásit Vámi utrpěný úraz jako pojistnou událost (je možné, že budete z tohoto pojištění částečně či zcela odškodněna).
4/ Nad rámec Vašeho dotazu:
Kromě náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti můžete po škůdci (tedy po tom, kdo Vám úraz způsobil) požadovat rovněž náhradu za bolest (tzv. bolestné) a náhradu za ztížení společenského uplatnění (tzv. trvalé následky - pokud samozřejmě nějaké máte). Po škůdci se můžete rovněž domáhat náhrady veškerých účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o Vaše zdraví, tzn. náklady léčby (§ 2958 a § 2960 občanského zákoníku).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.