Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stal jsem se 10/2019 účastníkem dopravní nehody. Řidič 100% viník. Mimo poškozené auto se mi poškodil i notebook, který jsem měl v autě. Pojišťovna na notebooku uznala totální škodu (oprava by se nerentabilovala). Notebook je starý 2016-2019 a pořizovací cena byla 6.999 Kč.

Daňový doklad jsem pojišťovně doložil. Pojišťovna mi však vyplatila pouze 4.200 Kč. Domnívám se, že by mi měla pojišťovna vyplatit celou částku? Nebo se mýlím? Děkuji za odpověď. Pavel.

 

ODPOVĚĎ:
V tomto případě se skutečně mýlíte.
V obecné rovině dle § 2952 občanského zákoníku platí, že při vzniku škody se nahrazuje tzv. skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).
Za skutečnou škodu je právní teorií považován negativní zásah do majetkové sféry poškozeného. Skutečná škoda je nahrazována jako rozdíl mezi stavem před poškozením a po něm.
Jelikož ve Vašem případě se jedná o poškození věci, aplikuje se dále § 2969/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. “
Co se týče zničeného notebooku, představoval Váš majetek v okamžiku vzniku škody cca tři roky starý notebook (jehož hodnota nebyla zajisté taková, jako v době jeho pořízení). Bylo-li pak do Vašeho majetku zasaženo (v podobě zničení tohoto notebooku), bude se náhrada škody skutečně odvíjet od hodnoty tohoto notebooku v době jeho zničení (při určování výše náhrady škody se tedy bude zohledňovat jeho stáří a s tím související opotřebení).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Poškození notebooku při nezaviněné dopravní nehodě - musí pojišťovna vyplatit celou částku nebo jen část kvůli opotřebení?