Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při sjednávání pojištění nového auta jsem zjistila, že v ČKP byla nehoda s mým vozem z roku 2017 připsána na vrub mně jako vlastníkovi a pojistiteli automobilu, i když řídil a nehodu způsobil pan X (v té době partner). V souvislosti s výše uvedenou nehodou zaplatila Slavia pojištovna a. s pojistné plnění ve výši 57.108 Kč poškozenému na základě pojistné smlouvy 1234567.

Ve smyslu par. 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb se pan jan X zaplatit pojištovně Slavia celou částku ve výši 57.108 Kč v pravidelných splátkách a v současné době mu zbývá doplatit 12.108 Kč.
Bylo mi doporučeno současným pojistitelem, abych se obrátila na pojištovnu Slavia s žádostí o výmaz dané pojistné události v ČKP, protože nehodu jsem nezpůsobila a auto neřídila.
Samozřejmě mi teď vychází pojištění velmi draze, vzhledem k zápisu této nehody na moje konto.
Prosím Vás o radu, jak případně řešit tuto situaci.
S pozdravem Hanka

 

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám rady Vašeho současného pojistitele uposlechnout.
Je pravdou, že pojišťovny jsou povinny pravidelně poskytovat České kanceláři pojistitelů ČKP informace o pojistných událostech (jak to obecně vyplývá z § 15/9 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
Byla-li proto chybná informace o Vaší odpovědnosti za předmětnou autonehodu České kanceláři pojistitelů ČKP předána pojišťovnou Slavia, je logické, aby tato pojišťovna informovala Českou kancelář pojistitelů o nutnosti provést změnu (opravu) údajů v evidenci pojistných událostí.
Nebude-li pojišťovna Slavia ochotna Vašemu požadavku vyhovět, můžete jí upozornit na vznik její odpovědnosti za škodu, která na Vaší straně vznikne. Touto škodou bude rozdíl mezi běžným pojistným (které byste měla správně platit) a zvýšeným pojistným (které v důsledku administrativního pochybení pojišťovny Slavia hradíte). Je otázkou, zda byste byla při eventuálním vymáhání náhrady této škody úspěšná, jako nátlakový prostředek však může tento argument posloužit.
Je rovněž možné, abyste se na Českou kancelář pojistitelů obrátila sama a iniciovala zde navázání komunikace mezi Českou kanceláří pojistitelů a pojišťovnou Slavia, a to za účelem opravy nesprávného údaje v evidenci pojistných událostí.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)