Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2014 jsem byl osloven zástupkyní Allianz, že se mi podívá na mé stávající smlouvy a když zjistí, že mi může nabídnout lepší pojistku, tak mi stávající přepracuje. Přepracovala mi životní pojištění, takže jsem přišel o několik tisíc u té původní, ale největší problém jsem měl s pojištěním odpovědnosti za škody z výkonu povolání, kterou musím ze zákona mít.

Původní jsem měl u ČPP. Zástupkyně mi řekla, že mi ta stávající nekryje všechny škody, takže ji přepracuje. Připravila výpověď původní smlouvy a dala mi podepsat novou smlouvu. Při podpisu mi tvrdila, že mám kvalitnější smlouvu, než jsem měl. Věřil jsem jí. Nepředala mi ani pojistné podmínky.
2017 jsem způsobil na služebním vozidle škodu a tehdy jsem zjistil, že tato zástupkyně mi nesjednala smlouvu jakou jsem měl, ale uzavřela se mnou smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě. Dokonce jsem se se dozvěděl, že Allianz v té době pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání vůbec nenabízela. Dvakrát jsem si stěžoval na tuto paní u Allianz, ale dvakrát mi bylo odpovězeno v tom smyslu, že mi tato paní sjednala to, co jsem chtěl a že jsem opak nedokázal. Já si myslím, že je to přece tak jasné - dal jsem ji pojistku pro zaměstnance, kterou jsem musel mít a ona mi sjednala pojistku úplně jiného typu, než jsem ji předal. Přece bych po ní nechtěl sjednat něco, co jsem vůbec nepotřeboval! Nyní jsem dokonce zjistil, že je i záznam z jednání bez mého podpisu, tzn. , že vlastně k žádnému jednání nedošlo. Díky jednání této paní musím uhradit ze svého 80.000 Kč.
Vím, že jsem v právu, jen nevím, jak mám postupovat. Mám šanci uspět v případném soudním sporu?
Děkuji, Ludvík


ODPOVĚĎ:
Přestože Vaše argumentace zní logicky, bude Váš úspěch v případném soudním sporu záviset na tom, zda budete schopen svá tvrzení řádně prokázat (tedy takzvaně unést důkazní břemeno). Je totiž nutné si uvědomit, že v současné chvíli se ve vztahu k pojišťovně nacházíte v pozici (lidově řečeno) „tvrzení proti tvrzení“; je pak jen logické, že pojišťovna poukazuje na fakt, že svá tvrzení jste dosud nijak neprokázal.
V současné chvíli proto důkladně zvažte, zda jste schopen prokázat, co Vám bylo zástupkyní pojišťovny nabídnuto, resp. na čem jste se spolu domluvili. Svá tvrzení můžete prokázat například prostřednictvím listin, elektronické komunikace, popř. svědeckými výpověďmi těch, kteří měli o Vaší dohodě se zástupkyní pojišťovny povědomí.
Dospějete-li k závěru, že nemáte k dispozici žádné relevantní důkazy, kterými byste podpořil své stanovisko, a nezmění-li se odmítavý postoj pojišťovny, nebude zahájení soudního sporu rozumným krokem (jelikož Vaše žaloba by byla s vysokou mírou pravděpodobnosti soudem zamítnuta právě pro neunesení důkazního břemene).
Dospějete-li naopak k závěru, že jste schopen svá tvrzení řádně prokázat, bude možné, abyste podal k soudu žalobu. Pro přípravu žaloby (resp. i pro přípravu tzv. předžalobní výzvy) Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz 
Lze očekávat, že pojišťovna proti Vám použije rovněž argument spočívající v tvrzení, že před podpisem nové pojistné smlouvy jste si měl předkládanou smlouvu pročíst, přičemž byste mohl včas rozpoznat, že se nejedná o pojistnou smlouvu, kterou potřebujete. Proti tomuto argumentu je možné namítat zaprvé to, že pojistné smlouvy (a především pojistné podmínky) bývají zpravidla psány natolik složitě a nepřehledně, že se v nich orientují pouze odborníci, a zadruhé to, že pojišťovna vystupovala v tomto vztahu jako profesionál a požívala tudíž Vaší důvěry (že Vám bude předložena plnohodnotná náhrada za zrušovanou pojistnou smlouvu).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymáhání škody po pojišťovákovi, který nezajistil ten typ pojistky, kterou pojištěný požadoval - je šance?