Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

13.1.2017 zemřel tchán, po kterém zdědila automobil jeho manželka. 19.1.2018 zemřela i tchyně a my jsme zjistili, že pojištění auta tchyně nepřepsala na sebe, ale bylo stále přihlášeno na jejího zemřelého manžela. Auto bylo pojištěno do 14.5.2018. K 5.3.2018 jsme zrušili pojištění (zasláním obou úmrtních listů), jelikož auto je prakticky nepojízdné a v dezolátním stavu a čekáme na výsledek dědického řízení, zda auto zdědí manžel a odveze na vrakoviště, nebo věřitelé.

20.6.2018 přišel dopis adresovaný tchánovi od České kanceláře pojistitelů, že má uhradit částku 2133,00 Kč, protože auto nebylo od 6.3.2018 - 13.4.2018 pojištěno.
Máme dva dotazy :
1. Jsme povinni tuto částku platit, i když nejsme majiteli auta (dědické řízení není stále ukončeno), auto je nepojízdné a Výzva k úhradě poplatku je adresována na tchána, který je již rok mrtvý?
2. Má ČKP právo nám vyúčtovat příspěvek i za další dny od 13.4.2018, nebo se můžeme nějak bránit?
Děkuji, Veronika

 

ODPOVĚĎ:
Dle §1703 zákona č. 89/2012 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník (dále jen „OZ“) platí, že dokud soud nepotvrdí dědici nabytí dědictví, mohou věřitelé vymáhat plnění jen vůči tomu, kdo spravuje pozůstalost, a domáhat se uspokojení jen z majetku náležejícího do pozůstalosti. Z tohoto tedy vyplývá, že nejste povinni ze svých prostředků hradit dlužnou částku za pojištění auta. Notář, který byl pověřen k vedení dědického řízení, by měl vyrozumět příslušnou pojišťovnu, že majitel auta zemřel a že dědické řízení dosud probíhá. Dle výše uvedeného tedy od Vás nemůže pojišťovna vymáhat uhrazení pojistného za období od 13.4.2018.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymáhání dluhu po zemřelém (pojištění auta, automobilu, vozidla) před ukončením dědického řízení - postup